Honig-Schweiz / honey-swiss
Wanderimkerei Hans Burkhard · Rishaldenweg 31a · 4852 Rothrist · 062 751 13 81
Produkte

UMF 10+/MGO 250+
CHF 38.50


UMF 13+/ MGO 400+
CHF 64.00


UMF 16+/ MGO 550+
CHF 96.00


UMF 20+/MGO 800+
CHF 128.00


Lutschpastillen
CHF 12.50


Kanuka Öl
CHF 25.00


Kanuka Balsam
CHF 19.00


Kanuka Balsam Stick
CHF 64.00


Propolismints
CHF 5.00


Lippenbalsam
CHF 5.00


Propolistinktur
CHF 26.00


Snack MGO 300+
CHF 2.50


Met 0,75dl
CHF 18.00


Barrique 0,375dl
CHF 25.00


Nährcréme
CHF 31.50


Propoliscreme
CHF 31.50


Körpermilch
CHF 17.00


Handcreme
CHF 7.50


Propolisbalsam
CHF 11.00


Fusscreme
CHF 11.00


Dusch-Bad
CHF 13.00


Shampoo
CHF 13.00


Haarbalsam
CHF 16.00


Propolis Tinktur
CHF 14.00


Gelée royale Kapseln
CHF 32.00